Porušení režimu přenesení daňové povinnosti

Pokud poskytovatel plnění nepostupuje dle režimu přenesení daňové povinnosti a při uskutečnění zdanitelného plnění uplatní daň na výstupu a výši daně uvede na daňovém dokladu, nemá příjemce plnění nárok na odpočet daně uvedené na daňovém dokladu. Má nárok pouze na odpočet té daně, kterou sám přizná.