Povinnosti příjemce plnění v režimu přenesení daňové povinnosti

Přiznat a zaplatit daň a to ke dni uskutečnění dotčeného zdanitelného plnění podle § 21 odst. 5 zákona o DPH (zdanitelné plnění 31. 1. 2012; doklad vystaven 10. 2. 2012. Příjemce je povinen přiznat a zaplatit daň k 31. 1. 2012). Příjemce přiznává daň v daňovém přiznání (ř. 10 nebo 11).

Doplnit daňový doklad. Příjemce odpovídá za správnost uvedené daně, tzn., že příjemce při výpočtu a doplnění výše daně musí vycházet ze správné sazby (např. bytový dům 14 %, výrobní hala 20 %).

Vést evidenci o plnění přijatých v režimu přenesení daňové povinnosti a výpis z této evidence předložit správci daně elektronicky formou datové zprávy. Záznamka se vede k datu uskutečnění zdanitelného plnění dle dokladů.