Věděli jste, že:


Podvojné účetnictví

Účetnictví je založené na principu podvojnosti, to znamená, že jakýkoliv zápis vyvolá změnu na dvou účtech najednou. Jeden účet označuje účetní stranu – má dáti a druhý účet značí účetní stranu – dal. Termín podvojné účetnictví v České republice oficiálně existoval do prvního ledna 2004, poté byl nahrazen termínem účetnictví.

Systém podvojného účetnictví nám umožňuje efektivně sledovat a spravovat majetek společnosti nebo některé jeho části. Taktéž obsahuje všechny potřebné účetní doklady jako je účetní kniha, účetní deník, výsledovka nebo rozvaha. V systému podvojného účetnictví je možno provádět uzávěrky měsíční i za celého účetního roku.

Kdo má povinnost vést podvojné účetnictví

Podvojné účetnictví musíme vést, pokud podnikáme a naše firma za loňský rok vykázala obrat vyšší než 25 miliónů Kč. Podvojné účetnictví musí dále povinně vést všichni podnikatelé zapsáni do obchodního rejstříku. V neposledním případě také můžeme podvojné účetnictví vést z naší svobodné vůle. Pokud nejsme podnikatelé a naše příjmy plynou například z poskytnutí autorských práv, pak podvojné účetnictví vést nemusíme.