Věděli jste, že:


Daňová evidence

Daňová evidence svým způsobem navazuje na jednoduché účetnictví, které bylo v České republice zrušeno v roce 2004.

Jednoduché účetnictví bylo k 1. lednu 2004 zrušeno – zůstává jen účetnictví, kterým se v Zákoně o účetnictví rozumí pouze podvojné účetnictví. Jednoduché účetnictví tedy zaniklo, ale fyzické osoby (FO), které chtějí vést evidenci na podobných principech, jako bylo jednoduché účetnictví, mohou vést tzv. daňovou evidenci (DE), a to podle § 7b Zákona o daních z příjmu. Daňová evidence je určena pro ty subjekty, které nejsou účetní jednotkou ve smyslu Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, které se nestaly účetní jednotkou, jejich obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25 mil. korun, není účastníkem sdružení a není zapsán v Obchodním rejstříku, jinak přecházejí na podvojné účetnictví.