Věděli jste, že:


Daňový kalendář pro rok 2012

LEDEN
pondělí 12. spotřební daň – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011
pondělí 9. spotřební daň – splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 20. daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
úterý 24. spotřební daň – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011
středa 25. spotřební daň
– daňové přiznání za prosinec 2011
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2011 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2011
– souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2011
energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2011
úterý 31. biopaliva – hlášení dle § 3a odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb.
daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2011
daň z nemovitostí – daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2012
daň silniční – daňové přiznání a daň za rok 2011
ÚNOR
čtvrtek 9. spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2011 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15. daň z příjmů – podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2012 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2011
– podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
pondělí 20. daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pátek 24. spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27. spotřební daň – daňové přiznání za leden 2012
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2012 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za leden 2012 – souhrnné hlášení za leden 2012
energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2012
středa 29. daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2012
BŘEZEN
čtvrtek 1. daň z příjmů - podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2011
pondělí 12. spotřební daň – splatnost daně za leden 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15. daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
– podání hlášení platebního zprostředkovatele
úterý 20. daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
– elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2011
pondělí 26. spotřební daň – daňové přiznání za únor 2012
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2012 (pokud vznikl nárok)
– splatnost daně za leden 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za únor 2012 – souhrnné hlášení za únor 2012
energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2012
DUBEN
pondělí 2. daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2012
– podání přiznání k dani z a úhrada daně za rok 2011, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
daň darovací – podání přiznání k dani darovací v případě bezúplatně nabytých povolenek na emise skleníkových plynů
pondělí 9. spotřební daň ´- splatnost daně za únor 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16. daň silniční – záloha na daň za 1. čtvrtletí 2012
pátek 20. daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
úterý 24. spotřební daň – splatnost daně za únor 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25. spotřební daň
– daňové přiznání za březen 2012
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2012 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2012
– souhrnné hlášení za březen 2012 a 1. čtvrtletí 2012
energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2012
pondělí 30. daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2012
KVĚTEN
středa 2. daň z příjmů – podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2011
čtvrtek 10. spotřební daň – splatnost daně za březen 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 21. daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pátek 25. spotřební daň – splatnost daně za březen 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za duben 2012
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2012 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za duben 2012 – souhrnné hlášení za duben 2012
energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2012
čtvrtek 31. daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2012
daň z nemovitostí – splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5000 Kč včetně)
– splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
ČERVEN
pondělí 11. spotřební daň – splatnost daně za duben 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 15. daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
středa 20. daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 25. spotřební daň – splatnost daně za duben 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 25. spotřební daň – daňové přiznání za květen 2012
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 20121 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za květen 2012 – souhrnné hlášení za květen 2012
energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2012
ČERVENEC
pondělí 2. daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2011
- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2011, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
úterý 10. spotřební daň – splatnost daně za květen 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16. daň silniční – záloha na daň za 2. čtvrtletí 2012
pátek 20. daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 25. spotřební daň – splatnost daně za květen 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za červen 2012
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2012 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2012
– souhrnné hlášení za červen 2012 a 2. čtvrtletí 2012
energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2012
úterý 31. daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2012
SRPEN
čtvrtek 9. spotřební daň – splatnost daně za červen 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 20. daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pátek 24. spotřební daň – splatnost daně za červen 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27. spotřební daň – daňové přiznání za červenec 2012
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2012 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za červenec 2012 – souhrnné hlášení za červenec 2012
energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2012
pátek 31. daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2012
daň z nemovitostí – splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
ZÁŘÍ
čtvrtek 9. spotřební daň – splatnost daně za červenec 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 17. daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
čtvrtek 20. daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 24. spotřební daň – splatnost daně za červenec 2012 (pouze spotřební daň z lihu
úterý 25. spotřební daň
– daňové přiznání za srpen 2012
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2012 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za srpen 2012 – souhrnné hlášení za srpen 2012
energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2012
ŘÍJEN
pondělí 1. daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2012
středa 10. spotřební daň – splatnost daně za srpen 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15. daň silniční – záloha na daň za 3. čtvrtletí 2012
pondělí 22. daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
čtvrtek 25. spotřební daň – splatnost daně za srpen 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za září 2012
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2012 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2012
– souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2012 a za září 2012
energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2012
středa 31. daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace podle § 106a zákona o DPH
daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2012
LISTOPAD
pátek 9. spotřební daň – splatnost daně za září 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 20. daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
čtvrtek 22. spotřební daň – splatnost daně za září 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 26. spotřební daň – daňové přiznání za říjen 2012
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2012 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za říjen 2012 – souhrnné hlášení za říjen 2012
energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2012
středa 30. daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2012
daň z nemovitostí – splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5000 Kč)
PROSINEC
pondělí 10. spotřební daň – splatnost daně za říjen 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 17. daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
daň silniční – záloha na daň za říjen a listopad 2012, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle paragrafu 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %
čtvrtek 20. daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
čtvrtek 27. spotřební daň – splatnost daně za říjen 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za listopad 2012
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2012 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za listopad 2012 – souhrnné hlášení za listopad 2012
energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2012
pondělí 31. daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2012