Daňové formuláře platné pro rok 2012

Daň z příjmů fyzických osob

pdf ico Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2011
pdf ico Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2011 - výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona)
pdf ico Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2011 - výpočet dílčích základů daně z příjmů (§ 9 a § 10 zákona)
pdf ico Příloha č. 3 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2011 - výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§ 38f zákona)
pdf ico Příloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů
pdf ico Samostatný list k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí
pdf ico Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
pdf ico Výpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením
pdf ico Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob
pdf ico Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob
pdf ico Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou
pdf ico Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů

Další potřebné formuláře a návody pro fyzické i právnické osoby naleznete na stránkách České daňové správy