Daňové formuláře platné pro rok 2012

Daň z příjmů právnických osob

pdf ico Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy
pdf ico Příloha č. 2 II. oddílu - Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, při změně akciové společnosti na investiční fond v průběhu zdaňovacího období
pdf ico Výpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
pdf ico Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob
pdf ico Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob
pdf ico Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou
pdf ico Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů
pdf ico Vyúčtování odvodu z výroby elektřiny ze slunečního záření podle § 7g zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů

Další potřebné formuláře a návody pro fyzické i právnické osoby naleznete na stránkách České daňové správy