Daňové formuláře platné pro rok 2012

Daň z přidané hodnoty

pdf ico Vrácení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží podle § 84 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
pdf ico Potvrzení o osvobození od daně z přidané hodnoty dle § 68 odst. 8 zákona o dani z přidané hodnoty
pdf ico Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku
pdf ico Přiznání k dani z přidané hodnoty
pdf ico Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty podle § 80 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
pdf ico Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty podle § 86 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
pdf ico Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty
pdf ico Hlášení o dodání nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty

Další potřebné formuláře a návody pro fyzické i právnické osoby naleznete na stránkách České daňové správy