Formuláře pro sociální pojištění

Formulář pro Okresní nebo Pražskou správu sociálního zabezpečení

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pdf ico
Pokyny pdf ico