Informace k režimu přenesení daňové povinnosti

Tento režim je povinen použít plátce (který poskytuje plnění) na vymezené stavební, nebo montážní práce s místem plnění v tuzemsku jinému plátci (který přijímá plnění) pro jeho ekonomickou činnost. Současně má tuto povinnost i příjemce plnění.

Připravli jsme pro Vás popis jak tento režim funguje a kdo je povinnen jej použít. Více informací se dozvíte po kliknutí na jerdnomtlivé kapitoly vlevo.

Informace ve formátu PDF pdf
Příloha č. 5 k zákonu č. 235/2004 Sb. pdf
Klasifikace produkce (CZ-CPA) - CZ-CPA 41 až 43 pdf
Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH pdf
Přehled nejčastějších dotazů k zatřídění pdf