Na koho se režim přenesení daňové povinnosti vztahuje?

Tento režim je povinen použít plátce (který poskytuje plnění) na vymezené stavební, nebo montážní práce s místem plnění v tuzemsku jinému plátci (který přijímá plnění) pro jeho ekonomickou činnost. Současně má tuto povinnost i příjemce plnění.

Pokud bude plátce poskytovat plnění neplátci nebo neplátce plátci, potom se tento režim nepoužije. Obdobně, pokud bude plátce poskytovat plnění plátci pro soukromou činnost nebo činnost, která nesouvisí s jeho ekonomickou činností.

V případě, že příjemcem plnění je český neplátce, registrovaný k DPH v jiném členském státě, nebo zahraniční osoba povinná k dani, platí pro ně ustanovení § 94 odst. 16 zákona o DPH. Stávají se ze zákona českým plátcem a to již dnem poskytnutí předmětného plnění. Čtěte více: Přehled vybraných změn v DPH od 1. ledna 2012