Věděli jste, že:


Murphyho daňové zákony

Pro zasmání i poučení.

Steelmannovo národohospodářské pravidlo

Stát utratí daňové příjmy v jakékoli výši

Fredyho upřesnění Steelmannova pravidla

Stát utratí více, než činí jeho daňové příjmy

Bernyho shrnutí

Stát zbytečně utrácí.

Z oponentury doc. Foltyna k Bernyho shrnutí

Ano

Principiální triáda daňových změn

 1. Snížení daňových sazeb je možné vždy, pokud se současně zvýší daňový základ
 2. Zvýšení daňových sazeb je možné po volbách
 3. Je možné současně zvýšit daňovou sazbu i základ daně, pokud to lze svést na předchozí vládu

Obecný ministerský zákon F. E. Gorna

Je v zájmu zachování každého pracovníka ministerstva vytvářet složité a nepochopitelné zákony a zdůvodňovat tím svoji existenci

Rifleyův obecný daňový zákon

V daních je možné všechno

Výkladový princip prof. Blocka

Nejasné zákony je nutné vykládat tak, aby daň byla co nejvyšší

Vahorlova výjimka

Zákony není nutné vůbec vykládat, pokud to umožní, že daň bude co nejvyšší

Nuttgerův striktní přístup

Nezdržujte se výkladem zákonů, když máte vybírat daně

Úkol ministra G. H. Freemanna

Jakže? Zákon že to neumožňuje? Tak vydejte metodický pokyn!

Logický vztah prof. Exleye

Z nepřesných zákonů nelze přesně stanovit daňovou povinnost

Exleyyho pravidlo

Daňovou povinnost nelze nikdy stanovit s dostatečnou přesností

Holtnova nesouhlasná premisa (též Antiexleyův zákon)

Daňovou povinnost lze stanovit zcela přesně, pokud ji stanoví berní úředník

Pravidlo daňové koncentrace F. W. Robertse

Je nutné koncentrovat zdanění na to, co neuteče, tedy zejména na nemovitosti

Kingsleyovo určení

Daňová spravedlnost je teorie pro dívčí gymnázia

Weaponův zákon

Platit vyšší daně, než ukládá zákon, je větší zločin, než krátit daňovou povinnost

Genderovo prohlášení

Berní úředník slouží pouze lidu a nikoli člověku

Penelovo prohlášení

Ty křížovky jsou trapně jednoduché! Podejte mi nějaké daňové přiznání!

Jersyho zákon nepřímé úměry

Čím nižší daň, tím složitější daňové přiznání

Obecné principy berního úředníka podle S. P. Stewerse

 1. Daň se musí vybrat, ať to stojí co to stojí
 2. Nejsilnější zbraní berního úřadníka jsou nejasné zákony
 3. Politické strany se doměřují až podle výsledku voleb
 4. Kdo si najal daňového poradce, má co skrývat
 5. Kdo má ještě na daňového poradce, tomu byla vyměřena malá daň
 6. Není vhodné kontrolovat subjekt, který má daňového poradce, lze-li kontrolovat subjekt, který nemá daňového poradce

Výběrčí pragma (prohlášení k berním úředníkům S. J. Moora)

 1. Nechoďte do bohatých firem. I když jim doměříte daň, ještě jim zbude na daňového poradce a můžete vybranou daň vracet
 2. Nechoďte do chudých firem. I když jim doměříte daň, nebudou mít na její zaplacení
 3. Hledejte střední firmy, které mají jen na doměřenou daň. Když je doměříte, už jim nezbude na daňové poradce nebudete daň vracet
 4. Vždy jednejte pomalu a nepřehledně

Definice posledního dne

Poslední den lhůty v daňovém řízení je den předcházející dni, ve kterém jsme zjistili, že něco máme udělat

Systémová pravidla daňového přiznání (pravděpodobně od D. D. Sharma, přesněji nedoloženo)

 1. V daňovém přiznání je vždy špatné nějaké číslo
 2. Pokud v daňovém přiznání není špatné nějaké číslo, je v něm jistě špatný nějaký text
 3. Pokud v daňovém přiznání není špatné číslo ani špatný text, pak jistě chybí podpis
 4. Pokud v daňové přiznání není špatné číslo ani špatný text a nechybí podpis, jistě chybí přílohy
 5. Pokud v daňové přiznání není špatné číslo ani špatný text a nechybí podpis ani přílohy, pak jistě bylo podáno po lhůtě
 6. Pokud v daňové přiznání není špatné číslo ani špatný text a nechybí podpis ani přílohy a bylo podáno ve lhůtě, pak jde jistě o důsledný podvod
 7. Nejde-li ani o podvod, pak dokument nepochybně není daňovým přiznáním

Greenův princip první úspěšnosti

Když se vám podaří vyplnit daňové přiznání na poprvé, určitě vás čeká nějaká vážnější nepříjemnost

Falingův zákon I.

Když nemáme dost času na správné vyplnění daňového přiznání, musíme pak mít dost času na dodatečné daňové přiznání

Faultova škodní úměra

Výše způsobené škody daňovým poradcem je nepřímo úměrná odměně za jeho práci

První princip dr. Koorse

Z daňových dokladů se ztrácejí jen ty důležité

Druhý princip dr. Koorse

Pokud vám pes sežere doklad, je to vždy originál, ke kterému neexistuje kopie

Tvrzení lady Heelové

Hledání logiky v daňových zákonech je ztrátou času, kterou ti nikdo neuhradí

Lungeovo pravidlo

Nejlepší daňová řešení se vyznačují tím, že možná projdou u berního úřadu

Eduardův bezpečnostní zákon

Je bezpečnější dráždit kobru bosou nohou než odmlouvat bernímu úředníku