Seznam zdravotních pojišťoven v České republice

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna

logo vzpVZP je s více než 6,2 miliony klientů největší zdravotní pojišťovnou v České republice, existuje od roku 1992 a dlouhodobě patří k základním pilířům systému zdravotnictví v ČR.

stránky pojišťovny

201 - Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

logo vozpVoZP ČR byla v roce 2011 jedinou zdravotní pojišťovnou, kde zdroje základního fondu převýšily nároky na ně. U všech ostatních pojišťoven byly v roce 2011 zdroje nižší než jejich čerpání. Zároveň a právě proto VoZP ČR významně posílila svůj pojistný kmen a poprvé v historii VoZP ČR překročila hranici 600 tisíc pojištěnců. Celkovým počtem klientů vyšším než 625 tisíc pojištěnců patří VoZP ČR k největším pojišťovnám. Pojišťovna zaznamenala zvýšený zájem ze strany klientů zejména díky kvalitě poskytovaných služeb. Snahou pojišťovny při náboru nových pojištěnců bylo vždy postupovat korektně a v návaznosti na etický kodex Svazu zdravotních pojišťoven.

stránky pojišťovny

205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

logo cpzpČeská průmyslová zdravotní pojišťovna byla pod názvem Hutnická zaměstnanecká pojišťovna (dále též jen HZP) zřízena rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a vznikla dne 1. prosince 1992.

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky bylo v letech 1996 - 2009 realizováno sloučení HZP se ZZP ATLAS (Zaměstnanecká zdravotní pojišťovna), Zdravotní pojišťovnou AGEL a s Českou národní zdravotní pojišťovnou včetně změny názvu HZP k datu 1. říjnu 2009 na Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu se sídlem v Ostravě-Vítkovicích, Jeremenkova 11, PSČ 703 00, IČO 47672234.

Na půdorysu Hutnické zaměstnanecké pojišťovny tak vznikl k 1. říjnu 2009 subjekt se 730 tisíci pojištěnci a novým názvem - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP). ČPZP se stala 3. největší zdravotní pojišťovnou s více než 80 pobočkami po celé České republice. Cílem bylo vytvořit silnější subjekt, který je založen, stejně jako původní zaměstnanecké pojišťovny, na úzké spolupráci s českým průmyslem.

stránky pojišťovny

207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

logo ozpOborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví je třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice a má své pobočky a expozitury nejen v Praze, ale také v Brně, Ostravě, Opavě, Českých Budějovicích, Táboře, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Plzni, Berouně, Liberci, Zlíně, Jihlavě, Olomouci, Karlových Varech, Žďáru nad Sázavou, Pardubicích, Benešově, Mostě a Trutnově.

Jsme pojišťovnou zcela otevřenou, jejímž pojištěncem se může stát každý, kdo splňuje zákonné podmínky - jak kterýkoli občan České republiky, tak i kterýkoli zahraniční pracovník firmy s trvalým sídlem na území České republiky - a všichni jsou v řadách našich klientů vítáni.

stránky pojišťovny

209 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

logo zpsZaměstnanecká pojišťovna Škoda, která je zde pro Vás již 19 let je otevřená a dynamicky se rozvíjející společnost, která citlivě reaguje na požadavky svých partnerů - pojištěnců, zdravotnických zařízení i plátců pojistného.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ) byla zřízena ke dni 15. 10. 1992 na základě žádosti podané firmou ŠKODA, automobilová akciová společnost (nyní Škoda Auto, a. s.) Mladá Boleslav. V souvislosti se změnami legislativních podmínek se ZPŠ postupně vyvinula v regionální zdravotní pojišťovnu se stabilizovanou klientelou a silnou vazbou na zakladatelskou firmu ŠKODA AUTO, a.s.

stránky pojišťovny

211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

logo zpmvJsme největší zaměstnanecká pojišťovna v ČR s 1 190 000 klienty. Naše pojišťovna je otevřena všem obyvatelům ČR. Poskytujeme kompletní zdravotní péči po celé České republice. Máme rozsáhlou síť více než 25 000 smluvních lékařů.

ZP MV ČR v letošním roce oslaví 20 let úspěšné činnosti ve prospěch svých klientů. Je otevřena všem věkovým, sociálním a profesním skupinám obyvatelstva. Jejích služeb v současné době využívá téměř 1 190 000 klientů, kteří pochopili, že zdraví je nejcennější hodnotou lidského života, a proto je nutné o něj dbát.

stránky pojišťovny

213 - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

logo rpbRevírní bratrská pokladna zahájila svou činnost 1.července 1993 jako jedna z nejmladších zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na území ČR, ale zároveň jako pojišťovna s tradicí sahající až do 19.století. V duchu této tradice se jejími zakladateli staly organizace více či méně spojené s těžbou uhlí.

Vedle nejvýznamnějšího producenta černého uhlí v republice, OKD Ostrava, a.s., to byly a. s. Ferrum Frýdlant n. O., VVUÚ Radvanice, DPB Paskov, ČMD, a. s. Důl ČSM Stonava a JMLD Hodonín.

stránky pojišťovny

217 - Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE

logo zpmaZdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE (ZP M-A) je certifikovanou společností, která již od roku 1993 působí v oblasti veřejného zdravotního pojištění a své služby zajišťuje prostřednictvím celorepublikové sítě kontaktních pracovišť. Za 19 let své existence si získala pozici finančně stabilní, zavedené společnosti, která se těší dobrému jménu mezi pojištěnci, zdravotnickými zařízeními i dalšími svými partnery.

O tom, že ZP M-A má klientům co nabídnout, svědčí i kontinuální nárůst počtu pojištěnců, kterých je v současné době více než 430 000. Spokojený klient představuje pro ZP M-A nejvyšší hodnotu.

stránky pojišťovny