Odkazy na naše dodavatele SW a HW řešení

TILL CONSULT

logo tcoFirma TILL CONSULT byla založena v roce 1990 jako firma sdružující několik programátorů a techniků, kteří se znali z původního zaměstnání. V roce 1996 byly veškeré aktivity původní firmy přeneseny do nástupnického subjektu - akciové společnosti TILL CONSULT a.s.. Společnost dnes zaměstnává cca 20 kmenových zaměstnanců a spolupracuje s externisty – programátory, daňovými a účetními poradci, metodiky a dalšími.

odkaz


DUNA Ekonomický software

logo tcoInformační účetní software pro podnikatele, kteří vedou daňovou evidenci. Zobrazuje komplexně hospodaření firmy a poskytuje výstupy potřebné pro stanovení základu daně podle Zákona o dani z příjmů - daňová evidence. Sleduje příjmy a výdaje v Peněžním deníku v členění dle Vašich potřeb. Varianta KOMPLET obsahuje všechny běžné obchodní moduly.

odkaz


RGO system spol. s r.o.

logo rgoFirma RGO system spol.s r.o. vznikla v roce 1991 transformací ze sdružení fyzických osob zabývajících se vývojem a implementací ekonomického, obchodního, mzdového a výrobního software pro obor stavební prefabrikace. V roce 1995 byl tento software inovován pod názvem Domino. V roce 2007 byl vyvinut nový software pro obor stavební prefabrikace pod názvem DUNA-BETON integrující obchodně-ekonomický a mzdový software DUNA firmy TILL Consult a.s. se specializovanými výrobními nadstavbami Domino Win9. Od roku 2011 jsou výrobní nadstavky již zcela intergrovány do systému DUNA TILL Consult a.s. Přerov.

odkaz