Ostatní zajímavé odkazy

Jednotné inkasní místo

Ministr financí Miroslav Kalousek na tiskové konferenci dne 18. března 2011 představil reformu přímých daní a odvodů. Jedná se o třetí pilíř komplexní daňové reformy po již fungujícím procesním pilíři (nový daňový řád) a připravovaném institucionálním pilíři (Jedno inkasní místo – JIM).

odkaz


Návrhy zákonů

Vládní návrhy zákonů se podávají Poslanecké sněmovně. Návrh zákona, se kterým Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas, postoupí Poslanecká sněmovna Senátu. Návrh zákona, který Senát svým usnesením schválí, je tímto usnesením přijat. Přijaté zákony podepisuje předseda Poslanecké sněmovny, prezident republiky a předseda vlády. Následně je přijatý zákon vydán ve Sbírce zákonů ČR.

odkaz