Věděli jste, že:


Objektivní informace

Pravidelně sdělujeme klientovi stav účetnictví a konzultujeme nejvhodnější postupy ve vedení účetní agendy, včetně upozorňování na rizikové položky v účetnictví.

Aktivně se podílíme na fyzických inventurách a zajišťujeme co nejpřesnější možnou inventarizaci sledovaných účetních položek.